Naše škola

Od 1.1.2018 naše škola nese oficiální název  Mateřská škola, základní škola a praktická škola Brno, Vídeňská příspěvková organizace se sídlem Vídeňská 244/26, Brno, 63900. Naše škola bude odloučeným pracovištěm této školy.

 

                        Individuální přístup ke každému žákovi je i nadále samozřejmostí, což se stává výhodou pro žáky například se specifickými poruchami učení, kteří by měli problémy přizpůsobit se tempu a stylu práce na běžných základních školách.

V celém minulém školním roce pracovali všichni učitelé pečlivě na školním vzdělávacím programu, upřesňovali tématické plány učiva v jednotlivých předmětech, s časovým rozvržením do jednotlivých týdnů, využitím učebních pomůcek, projektů a učebnic.

Škola měla dva koordinátory školního vzdělávacího programu, a to jednoho pro I. stupeň, jednoho pro II. stupeň. Koordinátor ŠVP pro I. stupeň dohlížel na kompletaci školního vzdělávacího programu za celou školu.

Prezentace výtvarných a keramických prací si tradičně drží výbornou úroveň, což dokazují výsledky hodnocení v mnoha soutěžích a ohlasy veřejnosti.

V průběhu školního roku školou prochází školou mnoho studentů pedagogické fakulty oboru speciální pedagogika s různými kombinacemi a studentů oboru asistent pedagoga.

Škola nosí čestný titul Fakultní škola pedagogické fakulty Masarykovy univerzity.

Na vynikající úrovni jsou vztahy s organizací IQ Roma servis, kde se vzájemné kontakty posunuly z oblasti zkoumání sociálního klimatu na škole do oblasti vzájemné spolupráce.

Další organizací, se kterou začala škola v minulém školním roce spolupracovat je Liga za lidská práva. Zúčastnili jsme se čtyř jednání iniciovaných touto organizací na téma úrovně a vývoje vzdělávání žáků ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí se zástupci MŠMT, Krajského úřadu Jihomoravského kraje, Magistrátu města Brna, ředitelů brněnských škol, DROMu a IQ Roma servisu.

Webdesign by PKSoft