Akce školy

Plán práce  ENVO na rok  2017/2018

 

1.Organizovat pravidelné vycházky do přírody , které budou zaměřeny   na její ochranu,

vždy  s tématickou hrou. "Yetti", "Pán lesa"

2.Prohlídka stájí, péče o koně spojené s vycházkou k žebětínskému rybníku.

3.Péče o školní dvorek, úprava prostředí

4. Projekt STUDÁNKY – jarní čištění studánek, vycházka, výtvarná 

                                   soutěž   "Namaluj studánku."

5. Soutěž ve sběru papíru – "Pan Popela"

6. Ekofarma Opatovice

7 .Výtvarné soutěže zaměřené na přírodu a využívání odpad. materiálu.

8. Chování při živelných pohromách - beseda

.9.První pomoc -  beseda s lektorkou ČČK

10.Botanická zahrada výstava orchidejí

11.Aktivní spolupráce s Michalem Svobodou OU Kociánka, účast na jeho akcích.           

                                                                    Wasserbauerová Eva

 

Plán práce  ENVO na rok 2016/2017

 

1.)Organizovat pravidelné vycházky do přírody, které budou zaměřeny  na její ochranu, vždy

  s tématickou  hrou.:Yetti,Pán lesa

2.)Prohlídka stájí, péče o koně spojené s vycházkou k žebětínskému rybníku.

3.)Péče o školní dvorek, úprava prostředí

4.)Ukliďme svět – beseda

5.) Soutěž ve sběru papíru – Pan Popela

6.)Ekofarma Opatovice

7.)Výtvarné soutěže

8. Chování při živelných pohromách

9.)pomoc beseda s lektorkou ČČK

10.)Botanická zahrada výstava orchidejí

11.)Aktivní spolupráce s Michalem Svobodou OU Kociánka, účast na jeho

     akcích.           

             

 

                                                                               Wasserbauerová Eva

Plán práce  ENVO na  2.pol . 2015- 2016

 

 

1.Organizovat pravidelné vycházky do přírody , které budou zaměřeny   na její ochranu, vždy s tématickou hrou.  Wasserbauerová

2.Prohlídka stájí, péče o koně spojené s vycházkou k žebětínskému rybníku. Wasserbauerová

3.Péče o školní dvorek, úprava prostředí   - B. Novotný

4. Soutěž ve sběru papíru – všichni, soutěžíme s panem Popelou, vyhodnocení

5.beseda s Policií ČR

6.Ekofarma Opatovice  - Růsková, Bučková

7.Výtvarné soutěže - Wasserbauerová

8. Chování při živelných pohromách  - všichni

9.1.pomoc beseda s lektorkou ČČK  sexuální výchova - Wasserbauerová

10.Botanická zahrada výstava orchidejí - Wasserbauerová

11.aktivní spolupráce s Michalem Svobodou OU Kociánka, účast ne jeho akcích. – všichni

Eva Wasserbauerová

 

 

Plán práce EVVO na školní rok 2014/2015

 

1.Organizovat pravidelné vycházky do přírody , které budou zaměřeny   na její ochranu,vždy    s tématickou hrou.

2.Prohlídka stájí, péče o koně spojené s vycházkou k žebětínskému rybníku.

3.Péče o školní dvorek, úprava prostředí

4.Ukliďme svět – beseda

5. Soutěž ve sběru papíru

6.Ekofarma Opatovice

7.Výtvarné soutěže

8. Chování při živelných pohromách

9.První pomoc beseda s lektorkou ČČK

10.Botanická zahrada výstava orchidejí

11.Aktivní spolupráce s Michalem Svobodou OU Kociánka, účast ne jeho akcích.

 

 

 

Plán práce EVVO na školní rok 2013/2014

Název akce

Ročník

Termín

Odpovídá

Výlet lodí – brněnská přehrada

všichni žáci

září

Koordinátoři EVVO, třídní učitelé

Prohlídka stájí, informace o novinkách a změnách v chovu koní - ELIOT

2. – 9.

září

koordinátoři EVVO, třídní učitelé

Ekocentrum

- výukový program

1. stupeň

v průběhu

I. pololetí

třídní učitelé

„Čtyřlístek“

všichni žáci

1x měsíčně

Novotný

Úprava školního pozemku – dvorku po prázdninách

7. 8., 9.

září

Novotný

Úprava pokojových rostlin ve třídách a na chodbách

všichni žáci

září

koordinátoři,

třídní učitelé

„Ukliďme svět „

(beseda o odpadech)

všichni žáci

září

koordinátoři EVVO, třídní učitelé

Zahájení soutěže „Sbíráme papír s panem Popelou“

všichni žáci

září

koordinátoři EVVO, třídní učitelé

Ekologická vycházka – poznávání zvířat

1. -9. třída

září

Severová, třídní učitelé

Čištění koryta a okolí nám svěřené studánky

1. i 2. stupeň

říjen

koordinátoři EVVO

Zdravý životní styl – cyklus výukových programů

1. stupeň

říjen - červen

SZŠ - Merhautova

Beseda o zdravém životním stylu (Světový den bez cigaret)

5., 6., 7., 8., 9.

listopad

koordinátoři EVVO, třídní učitelé

Podzimní vycházka spojená s úklidem studánky

zájemci

listopad

koordinátoři EVVO

Návštěva brněnské spalovny

všichni žáci

prosinec

koordinátoři EVVO, třídní učitelé

Beseda o anorexii a bulimii

2. stupeň

prosinec

koordinátoři EVVO,

třídní učitelé

Vánoční stromek, krmení lesní zvěře, sypání zrní ptákům do námi zavěšených ptačích budek

1. i 2. stupeň

prosinec

koordinátoři EVVO, třídní učitelé

Besedy o kouření a alkoholismu

2. stupeň

leden

koordinátoři EVVO. Novotný

Výtvarná soutěž na ekologické téma

1. i 2. stupeň

únor

Wasserbauerová

Celodenní vycházka do přírody-zimní stopy zvířat

děti z 1. a 2. stupně

únor

koordinátoři EVVO

Beseda na téma sexuální výchova a zdravý životní styl

2. stupeň

únor

koordinátoři EVVO, Novotný, tř. učitelé

Ekofarma  Opatovice

2. stupeň

únor

Bučková

Růsková

Úklid studánky a přilehlého lesa

zájemci

březen

koordinátoři EVVO, třídní učitelé

Jezírko

- výukový program

1. stupeň

březen

třídní učitelé

Výtvarná soutěž Ekopolis

1. a 2. stupeň

8. března

Wasserbauerová, Severová

Praktický nácvik první pomoci

2. stupeň

březen

koordinátoři EVVO, školitelé ČK

„Den Země“ – projektový den

všichni

duben

koordinátoři EVVO, třídní učitelé

Úklid kolem hradu Veveří

1. a 2. stupeň

duben

koordinátoři EVVO

Úklid a zahradnické práce na školním dvorku

2. stupeň

duben

učitelé ČSP

Chování při živelných pohromách

1. a 2. stupeň

duben

třídní učitelé

ZOO – výukový program

1. stupeň

květen

třídní učitelé

Škola v přírodě

1. a 2. stupeň

květen

Breiová, tř. učitelé

Návštěva botanické zahrady.

zájemci

z 1. i 2. stupně

květen/červen

koordinátoři EVVO

Den zdraví – projektový den

1. a 2. stupeň

červen

koordinátoři EVVO, třídní učitelé

Úklid studánky a přilehlého lesa

zájemci

z 1. i 2. stupně

červen

koordinátoři EVVO

Posezení u táborového ohně

zájemci

červen

koordinátoři EVVO

Celodenní vycházky do přírody

1. a 2. stupeň

červen

třídní učitelé

Vyhodnocení soutěže „Sbíráme sběr  s panem Popelou“

1. a 2. stupeň

červen

koordinátoři EVVO

 

 

V Brně dne 28. 8. 2013                                    Vladimíra Severová

 

 

 

 

Plán práce  ENVO na rok 2016/2017

 

 

1.)Organizovat pravidelné vycházky do přírody, které budou zaměřeny  na její ochranu, vždy

  s tématickou  hrou.:Yetti,Pán lesa

 

2.)Prohlídka stájí, péče o koně spojené s vycházkou k žebětínskému rybníku.

 

3.)Péče o školní dvorek, úprava prostředí

 

4.)Ukliďme svět – beseda

 

5.) Soutěž ve sběru papíru – Pan Popela

 

6.)Ekofarma Opatovice

 

7.)Výtvarné soutěže

 

8. Chování při živelných pohromách

 

9.)pomoc beseda s lektorkou ČČK

 

10.)Botanická zahrada výstava orchidejí

 

11.)Aktivní spolupráce s Michalem Svobodou OU Kociánka, účast na jeho

     akcích.           

                                                                                             Wasserbauerová Eva

Webdesign by PKSoft