Výzva-c.02-16-022

Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - šablony pro MŠ a ZŠ I.

Čtenářský klub pro žáky ZŠ, Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ, doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem,DVPP, odborně zaměřená tématická setkávání a spolupráce s rodiči dětí z MŠ,sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv.

V rámci tohoto projektu na naší škole realizujeme zábavné i vzdělávací aktivity pro žáky i rodiče.V  šabloně Klub čtenářské gramotnosti zábavnou formou vedeme děti k četbě,k rozvoji slovní zásoby a správné komunikace.V šabloně Klub zábavné logiky a deskových her vedeme zábavnou formou k rozvoji logického myšlení, finanční gramotnosti, matematických dovedností a mezilidských vztahů.V rámci šablony doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem se snažíme individuální péčí, rozvíjet a upevňovat znalosti a dovednosti našich žáků.V rámci DVPP rozvíjíme znalosti a zkušenosti pedagogů v aktuálně  potřebných problematikách.V šabloně pro MŠ se   zaměřujeme na  tématická setkávání a spolupráci s rodiči dětí z MŠ,sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěva též osobnostně sociální rozvoj pedagogů.

Webdesign by PKSoft