Školská rada

Zřizuje se při základních středních a vyšších odborných školách. Je to orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

Činnost školské rady:

  • Vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
  • schvaluje výroční zprávu o činnosti škol,
  • schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny,
  • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,
  • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
  • projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok,vyjadřuje se k rozboru hospodaření,
  • navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
  • projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
  • podává podněty a oznámení řediteli školy,zřizovateli,orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.

Složení školské rady při Základní škole Brno, Lidická 6a

1. Ing. Jan Sochor zástupce zřizovatele (předseda školské rady)
2. Daniel Kikta zástupce zřizovatele
3. Bedřich Toman zástupce zřizovatele
4. Mgr. Viera Bučková zástupce učitelů ( zapisovatelka)
5. Mgr. Bohumil Novotný zástupce učitelů (místopředseda školské rady)
6. Bc.Drahomíra Králová zástupce učitelů
7. Dirda Josef zástupce rodičů
8. Lanyová Alena zástupce rodičů
     

 

Webdesign by PKSoft